Certifikáty

Certifikace systému řízení jakosti

Společnost JS Property, a. s. má zavedený systém řízení jakosti dle norem ISO 9001 a ISO 14001, které jsou certifikovány společností United Registrar of Systems Czech s.r.o. pro provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování, inženýrská činnost v investiční výstavbě včetně činnosti BOZP.

Certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2015 byl vystaven pod číslem 209681/A/0001/UK/Cz, který je platný do 31.10.2025.
Certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2015 byl vystaven pod číslem 209681/B/0001/UK/Cz, který je platný do 31.10.2025.

Systémy řízení jakosti jsou pravidelně auditovány (a to jak interními audity, tak externími audity společnosti UNITED REGISTRAR OF SYSTEMS).


Politika jakosti společnosti JS Property a.s. ke stažení.