Nabídka

Autorizovaný inspektor

Zajišťujeme výkon funkce autorizovaného inspektora ve smyslu stavebního zákona a prováděcí vyhlášky.