Nabídka

Koordinátor BOZP

  • Zajištění výkonu koordinátora BOZP při práci na staveništi a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce dle zákona č. 309/2006 Sb., dále dle zákona č. 88/2016, který zákon 309/2006 upravuje a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  • Zajištění všech povinností stavebníka plynoucí ze zákona č. 309/2006 Sb., dále dle zákona č. 88/2016, který zákon 309/2006 upravuje (vyjma povinností objednatele vůči koordinátorovi BOZP).