Nabídka

Organizování výběrových řízení

Poskytujeme konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb.

  • celý proces zadávacího řízení formou dodání tzv. "na klíč"
  • poskytování dílčích konzultací
  • konzultace a odborné vedení při přípravě zadávacích podmínek pro zadávací řízení
  • zpracování finální podoby zadávacích podmínek
  • navržení odborných pracovníků do hodnotící komise
  • předávání zadávací dokumentace zájemcům o účast ve výběrovém řízení
  • příjem nabídek
  • organizaci jednání komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komise