Nabídka

Veřejné zakázky

Poskytujeme konzultační služby v oblasti zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 137/2006 Sb.

 • celý proces zadávacího řízení formou dodání tzv. "na klíč"
 • poskytování dílčích konzultací
 • vyplnění a elektronické odeslání veškerých formulářů do informačních systémů ČR i EU
 • uveřejnění zadávacího řízení
 • konzultace a odborné vedení při přípravě zadávacích podmínek pro zadávací řízení
 • zpracování finální podoby zadávacích podmínek
 • zajištění stavebního dozoru pro zakázky na stavební práce
 • navržení odborných pracovníků do hodnotící komise
 • předávání zadávací dokumentace zájemcům o účast ve výběrovém řízení
 • příjem nabídek
 • organizaci jednání komisí pro otevírání obálek, posouzení kvalifikace a hodnotící komise
 • zpracování veškerých zpráv a protokolů požadovaných zákonem
 • vyjádření zadavatele k podaným námitkám
 • vyjádření zadavatele k návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele
 • zastoupení při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.