Projekty

Projekt: Přestupní uzel Hulváky, I. etapa

- objem: 58,2 mil. Kč bez DPH

- lokalita: Ostrava

- výkon TDS a koordinátora BOZP při výstavbě nového přestupního uzlu

- investor: Statutární město Ostrava