Projekty

Projekt: Gymnázium Karviná, výstavba tělocvičny vč. učeben a kabinetů

- objem: 34 mil. Kč bez DPH

- lokalita: Ostrava

- výkon TDS a koordinátora BOZP při výstavbě tělocvičny

- investor: Moravskoslezský kraj