Projekty

Projekt: Přestavba a přístavba pavilonu vodního ptactva na Pavilon evoluce v ZOO Ostrava

- objem: 113 mil. Kč bez DPH

- lokalita: Ostrava

- výkon TDS a koordinátora BOZP při přestavbě pavilonu v ZOO Ostrava

- investor: Statutární město Ostrava