Projekty

Projekt: Hala Polárka

- objem: 283 mil. Kč bez DPH

- lokalita: Frýdek Místek

- výkon TDS při demolici stávající haly a výstavbě nové sportovní multifunkční haly ve Frýdku Místku

- investor: Sportplex FM