Projekty

Projekt: Multifunkční budova III. a IV. VTP Ostrava

- objem: 364 mil. Kč bez DPH

- lokalita: Ostrava

- výkon TDS a koordinátora BOZP při výstavbě nové multifunkční budovy

- investor: Statutární město Ostrava